Åbn undermenuer...

Vurder fordelingen af bruttonationalprodukt

Opgjort i milliarder kroner, 2005-priser, kædede værdier