Åbn undermenuer...

Opgaver:

  • Undersøg ved søgning på internettet, hvad der kan forklare grafens forløb.
  • Overvej hvilke forskellige faktorer, der i det hele taget kan have betydning for indvandringen til Danmark, herunder indvandring fra de fire forskellige geografiske områder, som grafen er inddelt i.
  • Læs om migration i begrebsapparatet og overvej, hvilke af faktorerne der er hhv. push- og pull-faktorer.