Åbn undermenuer...

Vurder fordelingen af offentlige udgifter i Danmark

OBS: Det tager lidt tid at indlæse grafen. Tak for tålmodigheden.

Udgifterne er opgjort efter COFOG-standarden. Denne opgørelsesmetode benyttes i de fleste OECD-lande. Dog placerer landene ikke altid udgifter i de samme kategorier. Vær derfor varsom med at sammenligne udgiftsfordeling mellem lande.

Generelle Offentlige Tjenester er fx udgifter til statslig administration, ulandshjælp og afbetaling på offentlig gæld.
Økonomiske anliggender er fx udgifter til vejrtjenester og til transport-infrastruktur som veje og jernbaner.
Social Beskyttelse
omfatter fx udgifter til overførselsindkomster, ældrepleje og børnepasning.

For at se en kategoris navn: kør musen over ikonet. Hvis du ikke bruger mus, tryk på ikonet.