Åbn undermenuer...

Europa-Parlamentet (EU)

Medlemmer: 751 medlemmer, heraf 13 fra Danmark. Valgt ved direkte valg for 5 år, nuværende 2014-2019. Ved valget i 2014 deltog 43 % af de stemmeberettigede vælgere i hele EU.

Parlamentet er delt op i 8 politiske grupper:

  • EPP: Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige demokrater), 221 mandater, 29 %
  • S&D: Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europaparlamentet, 191 mandater, 25 %
  • ALDE: Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, 67 mandater, 9 %
  • GREENS/EFA: Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, 50 mandater, 7 %
  • ECR: De Europæiske Konservative og Reformister, 70 mandater, 9 %
  • GUE/NGL: Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, 52 mandater, 7 %
  • EFDD: Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati, 48 mandater, 6 %
  • NA: Løsgængere, 52 mandater, 7 %

Kompetence: Afhængigt af forslagets karakter skal Parlamentet enten høres eller har medindflydelse på forslag (se EU's beslutningsprocedurer). Parlamentet skal desuden godkende EU's budget og Kommissionen, og Parlamentet kan afsætte Kommissionen med et mistillidsvotum.

Beslutningsformer: Simpelt eller absolut flertal. Med Lissabon-traktaten øges Europa-parlamentets beføjelser.

Figurer

Læs videre