Åbn undermenuer...

Liberalisme (IP)

Liberalisme, der i flere lærebøger også betegnes idealisme, er den hovedretning i international politik, som lægger vægt på samarbejde mellem stater og stærke internationale organisationer. Liberalismen opstod mellem de to verdenskrige med oprettelsen af Folkeforbundet og blev yderligere styrket med FN efter anden verdenskrig. Ifølge liberalister vil handel og andet samkvem være med til at skabe en gensidig afhængighed mellem stater og dermed en fredeligere verden. Liberalismen er beslægtet med interdependens-teorien, der mener, at samhandel, økonomiske transaktioner, fælles miljøproblemer og lignende nødvendiggør et politisk samarbejde som i EU. Liberalismen står i modsætning til den anden hovedretning blandt IP-teorierne: realismen, der betoner den nationale interesse og om nødvendigt brug af magt for at nå sine mål.

Figurer