Åbn undermenuer...

Nation

Begreberne land, stat og nation bruges ofte i flæng, men de betyder ikke det samme. Mens land refererer til et geografisk område, og stat til de institutioner, der har myndighed inden for et bestemt territorium, så

Få adgang til Samfundsfag.dk

Figurer