Åbn undermenuer...

Nation

Begreberne land, stat og nation bruges ofte i flæng, men de betyder ikke det samme. Mens land refererer til et geografisk område, og stat til de institutioner, der har myndighed inden for et bestemt territorium, så er begrebet nation mere komplekst. Det er betegnelsen for en gruppe mennesker - et folk - som taler samme sprog, har en fælles historie, fælles kulturelle vaner, har en følelse af fælles identitet, og som har en vilje til at holde sammen som nation over for andre befolkningsgrupper. Den nationale identitet er en redigeret eller konstrueret fortælling, der handler om os over for dem, og den kan som sådan politisk bruges eller misbruges, styrkes eller afsvækkes.

Figurer