Åbn undermenuer...

Traktat

En nedskrevet og bindende aftale mellem to eller flere stater. Normalt underskrives traktaten først af udenrigsministrene og ratificeres (godkendes) dernæst af parlamenterne. Mange multilaterale traktater (traktater med mange deltagende lande) forhandles igennem FN, men en traktat er kun bindende for de stater, der har underskrevet traktaten. Traktater der også omtales som konventioner er en del af folkeretten. Både EU og FN bygger på traktater, nemlig Rom-traktaten (og senere traktater) og FN-pagten. Mange traktater har rammekarakter og følges af mere bindende og præcise protokoller. Fx er den overordnede traktat på klimaområdet Rio-konventionen fra 1992, mens den tilhørende protokol er Kyoto-protokollen fra 1997.