Åbn undermenuer...

Kurve

En dataserie kan afbildes på forskellige måder i diagrammer (som også kaldes figurer), fx søjler, cirkeldiagrammer og kurver. En kurve består af en vandret x-akse og en lodret y-akse. Ved tidsserier skal tiden altid afsættes på x-aksen. Kurver er med til at give overblik over et omfattende materiale og viser, hvorvidt der er sammenhænge mellem to variable. Disse sammenhænge kan evt. beregnes, fx lineær vækst og korrelationskoefficienter. De mest anvendte kurver er punktkurven og den knækkede stregkurve, og de forskellige regneark tilbyder forskellige udgaver af dem. Når man lægger flere kurver ind i samme diagram, kan man overveje, om de skal stables. Derimod frarådes det af hensyn til læsevenlighed at bruge tredimensionelle kurver.

 

 

Figurer

Læs videre