Åbn undermenuer...

A-kasse

Dækker over en forkortelse for arbejdsløshedskasse, som ved medlemskab forsikrer mod arbejdsløshed. Medlemmerne betaler et kontingent til A-kassen. Hvis man rammes af arbejdsløshed, modtager man understøttelse fra A-kassen. Foruden medlemmernes kontingent modtager A-kasserne også tilskud fra staten, da kontingentindtægterne ikke alene kan dække udgifterne. A-kasserne administrerer også dele af lovgivningen vedrørende arbejdsmarkedet, herunder rådighedskrav og karenstid. Også administrationen af efterløn er overladt til a-kasserne. Det danske A-kassesystem er således et eksempel på, at den universelle velfærdsmodel på nogle områder suppleres af forsikringsmodellen.

Læs videre