Åbn undermenuer...

Arbejdsløshedsforsikring

Forsikring mod arbejdsløshed i en A-kasse. Medlemmet indbetaler kontingent (præmie) til en arbejdsløshedskasse (forsikringsselskabet) og modtager dagpenge eller understøttelse (erstatning), når vedkommende bliver arbejdsløs. Arbejdsløshedskasserne finansieres ikke alene ved medlemmernes kontingenter, men også ved, at de får statstilskud til at dække udgifterne til understøttelse, som kan være meget store i forbindelse med en lavkonjunktur. Arbejdsløshedsforsikring må ses i sammenhæng med den samlede arbejdsmarkedspolitik, hvor der sker en regulering af arbejdsmarkedet med henblik på at sikre øget mobilitet. Bl.a. er der sket en stramning af rådighedsreglerne og en afkortning af den periode, man som arbejdsløs kan modtage dagpenge.