Åbn undermenuer...

Dagpenge

Dagpenge er betegnelsen for arbejdsløshedsdagpenge, som man kan modtage som arbejdsløs, hvis man opfylder en række betingelser, bl.a. 1) At man i mindst ét år har været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse. 2) At man har haft fuldtidsarbejde i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 3 år. 3) At man er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdssøgende. 4) At man står til rådighed for arbejdsmarkedet.