Åbn undermenuer...

Frihandelsområde

Et frihandelsområde består af flere lande, der aftaler at afskaffe al told og andre handelshindringer mellem landene. I modsætning til en toldunion kan hvert land selv fastsætte sine ydre toldsatser. Danmark var medlem af frihandelsområdet EFTA, European Free Trade Association, fra 1960 indtil 1973, hvor Danmark sammen med England blev optaget i toldunionen EU. En ulempe ved et frihandelsområde er, at tredjelande vil vælge at eksportere til det land i frihandelsområdet, der har de laveste toldsatser, og derfra uden told og andre begrænsninger videresende varerne til de andre lande i frihandelsområdet. Dette søges bekæmpet gennem oprindelsesregler. Der eksisterer stadig frihandelsområder i bl.a. Nordamerika, NAFTA, og i Asien, ASEAN.