Åbn undermenuer...

Internationalisering

Anvendes især om økonomi, idet at mange økonomiske relationer går på tværs af landegrænserne. Eksport og import, investeringer i andre lande, grænseoverskridende kapitalbevægelser og mobilitet af arbejdskraft mellem lande er eksempler på internationalisering. Udviklingen fra 1945 viser en øget grad af internationalisering på de nævnte områder, hvilket bl.a. hænger sammen med faldende toldsatser og udviklingen i skibstransport, som er blevet meget billigere. Internationalisering af økonomien kan slå over i globalisering, hvor den enkelte produktionsproces fordeles ud på mange forskellige lande og normalt følges af outsourcing af virksomheder.

Figurer