Åbn undermenuer...

Socialliberalisme

En variant af liberalismen,der under indtryk af det kapitalistiske samfunds uligheder ønsker en vis politisk bestemt omfordeling af samfundets ressourcer fra de velstående til de svagere medlemmer. I Danmark har Det Radikale Venstre traditionelt stået som det social-liberale parti, men flere andre partier nævner det som deres ideologiske platform, bl.a. Venstre.