Åbn undermenuer...

Socialdemokraterne

Partiet blev stiftet i 1871 som den danske arbejderklasses parti. Det har siden starten af det 20. århundrede været en dominerende faktor i dansk politik både i kraft af sin størrelse og sin placering lidt til venstre for midten. Partiet forestillede sig oprindeligt at kunne reformere samfundet til socialismen, men stillede sig efterhånden tilfreds med at stå fadder til det danske velfærdssamfund - med en stor offentlig sektor med mange offentlige serviceydelser og et udbygget socialt sikkerhedsnet, samt en aktivt styrende rolle i økonomien for staten. Partiets karakter af klasseparti er blevet stadig svagere siden 1970'erne, og dets formelle bånd til fagbevægelsen er i dag væk. Partiet har siden 1990'erne været præget af uenighed om, hvordan en fornyelse og effektivisering af velfærdsstaten bedst kan finde sted. Her har ikke mindst udlicitering af hidtil offentligt producerede serviceydelser og reduktioner i helt generelle velfærdsydelser som efterlønnen stået i centrum. Partiet tabte ved valget i 2001 positionen som Danmarks største parti og presses i konkurrencen om vælgerne fra flere sider. I 2011 lykkedes det imidlertid for Socialdemokraterne igen at overtage regeringsmagten sammen med Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (fra 2014 dog kun sammen med RV).

Læs videre