Åbn undermenuer...

Aktør-struktur-teori

Aktør-struktur-teorier påpeger dualiteten og den gensidige påvirkning mellem individ og struktur. Det er således ikke strukturen, der alene bestemmer aktørernes handlinger, og omvendt er strukturen ikke bare summen af individernes handlinger. Den franske sociolog Pierre Bourdieu er en vigtig bidragyder til udviklingen af aktør-struktur-teoriretningen, når han understreger, at mennesket både er subjekt og objekt. Det enkelte individ strukturerer og er struktureret af samfundet.

Læs videre