Åbn undermenuer...

Anerkendelse

Anerkendelse er det centrale tema hos den tyske sociolog Axel Honneth. Han fokuserer på anerkendelsens betydning for det enkelte individs identitetsdannelse og trivsel og for den samfundsmæssige integration. I privatsfæren udmøntes anerkendelsen i form af kærlighed eller værdsættelse, der er forudsætninger for den enkeltes fundamentale følelse af selvtillid og selvværd. I den retslige sfære viser anerkendelsen sig i en agtelse i form af rettigheder, som igen giver individet en selvagtelse som borger med rettigheder og pligter. Endelig giver det selvværdsættelse, at man føler sig anerkendt som den, man er, i fællesskabet. Manglende eller ulige fordeling af social anerkendelse indskrænker chancerne for individuel selvagtelse, hvilket igen skader sammenhængskraften i samfundet.