Åbn undermenuer...

Industrisamfund

Industrisamfundet er karakteriseret ved standardiseret masseproduktion med anvendelse af maskiner. Arbejdsdelingen i samfundet er præget af opsplitning, specialisering. Mange arbejdsfunktioner er rutineprægede. Organiseringen af arbejdet er hierarkisk. Samfundet vil være præget af klassedeling med ringe differentiering inden for de enkelte klasser.

Industrisamfundet, der også betegnes det moderne samfund, slog igennem i Danmark i perioden 1870-90 som afløser for det traditionelle landbrugssamfund. Fra ca. 1970'erne er industrisamfundet gradvist blevet afløst af det senmoderne samfund (også kaldet servicesamfundet).