Åbn undermenuer...

Institutioner

Institutioner defineres i sociologien som et sammenhængende sæt af regler formelle og uformelle som tilsammen udformer en model, en anvisning på en bestemt måde at interagere på. Som eksempel kan nævnes familien. Institutionen familien anviser regler om, hvordan denne samlivsform kan etableres gennem ægteskab og opløses ved skilsmisse og død, hvilke rettigheder og pligter ægtefæller og børn har overfor hinanden, samt forholdene til en række ydre instanser, skattemyndigheder, skole, sundhedsvæsen, socialforsorg m.m.