Åbn undermenuer...

Medlemsgruppe

Kernegruppemedlemmer er de medlemmer af en gruppe, der er fast tilknyttet gruppen, og som spiller en relativt toneangivende rolle i forhold til randgruppemedlemmer, der ofte tiltrækkes af livet i gruppen, men som har en løsere tilknytning og ofte en lavere status end kernemedlemmerne. Begreberne bruges f.eks. i beskrivelsen af gadebander.