Åbn undermenuer...

Risikosamfund

Den tyske sociolog Ulrich Bech kalder industrisamfundets afløser for et risikosamfund. En konsekvens af industrisamfundets udvikling til et højteknologisk overflodssamfund er en række utilsigtede konsekvenser, der opleves som risici. Ozonlag, syreregn, atomkrig etc. Det tidligere samfunds klassesolidaritet er afløst af forskellige farefællesskaber, hvor det ikke er så afgørende, om man er højre- eller venstreorienteret. Det handler nemlig om nogle mere grundlæggende ting, nemlig overvindelse af det senmoderne samfunds trusler mod det enkelte menneske.

Figurer