Åbn undermenuer...

Servicesamfund

Et servicesamfund er et samfund, hvor hovedparten af befolkningen arbejder inden for serviceerhverv kundebetjening, vidensudvikling, informationsarbejde og administration - i modsætning til industrisamfundet, hvor størstedelen af befolkningen er beskæftiget som lønarbejdere inden for industriel produktion. Servicesamfundet kaldes derfor også undertiden for det postindustrielle samfund. Mens vækst og velfærd i industrisamfundet afhang af størrelsen af produktionen, afhænger vækst i servicesamfundet af værditilførsel til produkter i form af viden.

I industrisamfundet gik de ideologisk-politiske hovedkonfliktlinjer omkring fordelingen af produktionsresultatet mellem de centrale samfundsmæssige grupperinger. I servicesamfundet er der i højere grad tale om konflikter omkring den mest effektive administration af samfundet. Eksperter inden for forskning, teknologi og administration udgør en toneangivende gruppering i servicesamfundet, hvor det tidligere var kapital-ejerne.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....