Åbn undermenuer...

Traditionelle samfund, det

Den samfundstype, der også betegnes landbrugssamfundet, og som lå før industrisamfundet (det moderne samfund). Dette samfund var præget af lav arbejdsdeling, stabilitet og dermed stærkt begrænset social mobilitet. Arbejdsplads og hjem var på samme sted, nemlig gården, og lokalsamfundet/landsbyen spillede en stor rolle mht. socialisationen og den sociale kontrol. På individniveau var traditionerne styrende for personligheden (det traditionsstyrede individ), og hivs en person i sin adfærd "trådte ved siden af", kastede det skam over hele familien/lokalsamfundet.

I nutiden Danmark kommer nogle indvandrere, fx en del kurdere, fra traditionelle samfund, og de oplever ofte et kulturchok, når normerne fra det traditionelle samfund støder sammen med det senmoderne samfunds individualistiske normer og værdier.

Figurer

Læs videre