Åbn undermenuer...

Baumrinds familiemodel

Den amerikanske psykolog Diana Baumrind skelner mellem tre forskellige typer forældreadfærd: de eftergivende forældre, de autoritære forældre og de autoritative forældre. Hendes model bygger på to grundlæggende aspekter af det at være forældre: graden af respons fra forældrene på barnets behov og forældrenes forventninger til barnets reaktion.

 Uddybende forklaring

Den amerikanske psykolog Diana Baumrind skelner mellem tre forskellige typer forældreadfærd: de eftergivende forældre, de autoritære forældre og de autoritative forældre. Hendes model bygger på to grundlæggende aspekter af det at være forældre: graden af respons fra forældrene på barnets behov og forældrenes forventninger til barnets reaktion.

De eftergivende forældre forsøger at opføre sig på en ikke-straffende, accepterende og positiv måde over for barnets impulser, ønsker og handlinger. De præsenterer sig selv for barnet som en ressource, og ikke som et ideal, som barnet skal efterleve. Forældrene tillader barnet at regulere sine egne aktiviteter så meget som muligt, undgår udøvelse af kontrol og opmuntrer ikke barnet til at adlyde eksternt definerede standarder. De forsøger at bruge fornuft og manipulation, men ikke åbenlys magt over for barnet.

De autoritære forældre forsøger at forme, kontrollere og evaluere barnets adfærd og holdninger ud fra et sæt standarder for adfærd. Lydighed er en dyd, og barnet forventes at acceptere forældrenes ord for, hvad der er rigtigt.

Endelig er de autoritative forældre karakteriseret ved, at de både er lydhøre over for barnet og stiller krav til det. De grænser, der sættes for barnet, sættes på en argumenterende måde mere end ved brug af magt. Konflikter mellem børn og forældre bliver forhandlet og diskuteret de to parter imellem.

Hvis man ser på familiefaderens uddannelse, er der en tendens til, at med stigende uddannelse for faderen falder andelen af tolerante forældre, mens andelen af autoritative forældre stiger. Derimod er andelen af autoritære familier nogenlunde konstant.