Åbn undermenuer...

Bevidsthedsdannelse

Begrebet handler om dannelse af en persons bevidsthed, opfattelse og forståelse af sig selv og sine omgivelser. Ifølge den amerikanske socialpsykolog G.H. Mead sker bevidsthedsdannelsen fra den tidlige barndom gennem rolleovertagelse, dvs. ved at man tager de roller på sig, der svarer til omgivelsernes forventninger. Det sker gennem imitation (efterligning), identifikation og sanktion (belønning/straf). Gennem sådanne processer ændres barnet fra det spontane, umiddelbare jeg (I) til det iagttagende, erkendende mig (Me), som ser sig selv og sine handlinger udefra med andres øjne. I første omgang de konkrete personer, der omgiver barnet, senere nogle generaliserede andre. Med tiden lærer barnet herigennem at indrette sin adfærd efter de reaktioner, som det forventer fra omgivelserne.