Åbn undermenuer...

Børne- og ungeudvalget

Børne- og ungeudvalget består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, en byretsdommer og en pædagogisk-psykologisk sagkyndig. Udvalget er en selvstændig forvaltningsmyndighed, der tager stilling til konkrete sager om konsulentbistand, praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, etablering af døgnophold og aflastningsordninger, økonomisk støtte eller anbringelse uden for hjemmet.

Læs videre