Åbn undermenuer...

Social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring

Hvorfor er der ulighed og hvordan fastholdes denne ulighed?
Uligheden og dermed forskelle kan beskrives på forskellige måder:

  • Socialgrupper
  • Livsstilsgrupper
  • Livsformer
  • Klasser

Og forklares ved hjælp af teorier:

  • Funktionalisme
  • Marxisme
  • Habitus

Social arv er et godt eksempel på hvordan socialisationsprocessen fastholder en social ulighed.
De kulturelle mønstre beskriver værdier, normer, betydningssystemer og symboler i forskellige grupperinger. Begreber som mainstream, subkultur, modkultur og delkultur vil være relevante, ligesom kultur som integrationsmekanisme bør indgå. Det kan desuden være relevant at sammenstille forskellige kulturer (kulturmødet).

Social mobilitet omhandler den bevægelse der over tid sker i et samfund og hvilke faktorer der bidrager til mobiliteten. Social arv - som det modsatte af social mobilitet - kan sætte den sociale mobilitet i relief.

Fundamentale samfundsforandringer (fx globalisering, individualisering, digitalisering, erhvervsstruktur) og begreber som det traditionelle samfund, det moderne samfund og det postmoderne samfund indgår.