Åbn undermenuer...

Opgaver:

  • Hvilke faktorer kan påvirke antallet af anmeldte forbrydelser? Find forklaringer med begrebsapparatet.
  • Hvor kan der forekomme overrapportering, for eksempel som følge af forsikringssvindel?
  • Hvor kan der forekomme underrapportering (mørketal), det vil sige at forbrydelser ikke bliver anmeldt?
  • Standardberegninger: Hvilke aldersgrupper begår hyppigst kriminalitet, og hvor stor en del af udviklingen kan forklares med en ændret aldersfordeling i befolkningen?