Åbn undermenuer...

De offentlige udgifter

De offentlige udgifter er udgifterne til alle de forskellige opgaver, som den offentlige sektor udfører. Udgifterne vedtages af Folketinget i finansloven. Opgaverne udføres af henholdsvis staten, regionerne og kommunerne.

De offentlige udgifter finansieres af de skatter, der opkræves af stat og kommuner, og fastlæggelsen af, hvor store de offentlige udgifter må være, og hvad pengene skal bruges til, er centrale politisk-ideologiske spørgsmål.

Gæt fordelingen af de offentlige udgifter i Danmark eller skriv, hvordan du mener de burde fordeles.

Se udviklingen i fordelingen af de offentlige udgifter i Danmark

Se udviklingen i de offentlige udgifter i Norge

Se udviklingen i de offentlige udgifter i Sverige

Opgaver:

  • Undersøg med begrebsapparatet, hvilke opgaver der varetages af den offentlige sektor.
  • Overvej, hvilke af posterne i grafens fordeling, der dækker de forskellige opgaver beskrevet i artiklen om den offentlige sektor.
  • Overvej, hvordan henholdsvis en liberalistisk, socialistisk og konservativ fordeling ville se ud.
  • Hvilken ideologi passer den aktuelle fordeling bedst til? Hvorfor?
  • Argumenter ud fra enten et liberalistisk, et socialistisk eller et konservativt synspunkt for en ændret fordeling af de offentlige udgifter. I argumentationen skal det være tydeligt, hvilket ideologisk synspunkt, du argumenterer ud fra.
  • Opstil tre hypoteser (de skal indeholde et "fordi" eller "på grund af"), der kan forklare udviklingen i eller fordelingen af de offentlige udgifter.

Læs mere om økonomi

Se alle 1
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....