Åbn undermenuer...

ØKONOMI

Ordet økonomi har en dobbelt betydning. Dels betegner det en videnskab under samfundsvidenskaberne - den økonomiske videnskab - dels er det en betegnelse for de ressourcer, en husholdning eller et land har. Som videnskab beskæftiger økonomi sig med den optimale anvendelse og fordeling af knappe ressourcer. At ressourcer er knappe, indebærer, at behovet for ressourcer altid vil være større end mængden, der er til rådighed, dvs. at anvendelsen må prioriteres, således at ressourcerne anvendes så effektivt som muligt.

Økonomi kan være beskrivende: hvordan udvikler økonomien sig? Til støtte for den beskrivende økonomi findes der i de fleste lande omfattende officielle statistikker. Den økonomiske udvikling er nok den del af samfundet, der er bedst dokumenteret i de fleste lande. Foruden at beskrive den økonomiske udvikling forsøger man også ved hjælp af teorier at forklare udviklingen og komme med forslag til, hvordan en stabil udvikling i økonomien sikres.

 

 

Læs mere om økonomi

Se alle 1
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....