Åbn undermenuer...

Fakta om SRP og SRO

Studieretningsprojektet (SRP) er en større skriftlig opgave, som oftest skrives i 14 skrivedage i december måned i 3.g. Studieretningsopgaven (SRO) er en øvelse i SRP, som oftest skrives i 2.g.

Du skal besvare en opgave, som to lærere (dine vejledere) har stillet - vejlederne laver opgaveformuleringen.

Du vælger i SRP dine to fag, som kan være et studieretningsfag på A-niveau kombineret med

  • et andet studieretningsfag på A- eller B-niveau
  • eller dansk eller historie

Vejlederne laver opgaveformuleringen indenfor et emne og med et fokus, som du har fundet på og som vejlederne har godkendt. Emnet bør derfor ikke komme som et chok, når du får opgaven udleveret.

Til gengæld vil der være ukendte elementer i opgaven, så den ikke kan skrives på forhånd. Det kan fx være krav om inddragelse af bestemt materiale.

Det vil i opgaveformuleringen fremgå, hvor mange sider du forventes at skrive, men det vil ofte være 15-20 normalsider. I SRO er sidetallet mindre.

SRP bedømmes af dine vejledere og en ekstern censor. Hvis de er uenige om karakteren, afrundes den som altid i censors retning. Det er de som regel ikke.

Til SRP forside