Åbn undermenuer...

Hvordan foregår eksamen?

Den skriftlige studentereksamen i samfundsfag er en seks timer lang prøve, der tester din evne til at:

  • svare fokuseret på de stillede opgaver
  • anvende bilag og evt. selvfundet materiale
  • anvende begreber, teorier og anden faglig viden fra undervisningen
  • formidle din besvarelse i et klart og korrekt sprog.

Den første time sidder du i en gruppe med andre elever fra dit samfundsfagshold. I får opgaveformuleringerne udleveret, men ikke de tilhørende bilag.

Hensigten er, at I hjælper hinanden med at afkode opgaveformuleringerne: Hvilke spørgeord benytter de, og hvad er det vigtigt at lægge vægt på, hvilke begreber og teorier fra undervisningen er det oplagt at inddrage her? Bagefter har du fem timer - med bilagene - til at lave din individuelle besvarelse af opgaven.

Hvordan bedømmes dine besvarelser?
Du bliver bedømt på baggrund af forskellige kriterier, der tilsammen danner din karakter. Det er ud fra de faglige mål, bedømmelseskriterier og karakterbeskrivelsen for samfundsfag A.

I fagets læreplan står der, at du både skal kunne redegøre, analysere og diskutere/vurdere inden for fagets rammer. Din besvarelse skal svare nøjagtigt på, hvad der står i opgaveformuleringen. Hvis du svarer rigtig godt på ét delspørgsmål, kan det veje op for en dårligere besvarelse på et af de andre delspørgsmål.

Du bliver belønnet for at kunne lave besvarelser, der viser sammenhæng i de forskellige opgaver i opgavesættet. Ligeså trækker et godt sprog også op.