Åbn undermenuer...

Få adgang til Samfundsfag.dk

SRO og SRP med samfundsfag

Samfundsfag kan indgå i studieretningsopgaven i 2.g og studieretningsprojektet i 3.g.

Når du bruger samfundsfag i projektopgaverne, er der følgende krav:

  • du skal anvende samfundsfaglig teori/begreber (fra lærebøger og/eller begrebsapparatet)

  • du skal anvende samfundsfaglig empiri (kvalitative eller kvantitative data). Det skal du især være opmærksom på, hvis det andet fag er dansk eller et andet sprogfag, hvor det ikke vil være nok at analysere skønlitteratur.

  • du skal (så vidt muligt) forholde dig til nutiden. Det skal du især være opmærksom på, hvis det andet fag er historie. Samfundsfaglige teorier og begreber må meget gerne anvendes på fortiden, men så skal du så vidt muligt også sammenligne med eller perspektivere til nutiden.

I menuen til venstre kan du dels få gode råd i vejledningsfasen, dels se eksempler på opgaveformuleringer med samfundsfag, vejledning til informationssøgning og dels få inspiration til, hvordan selve besvarelsen skal struktureres.

Bøger til SRP

Se alle 22
USA's udfordringer (2. udg.)
Ny udgave af den populære grundbog om USA. Den nye udgave af...
IP&Ø - grundbog i International Politik og Økonomi
Grundbog, der integrerer International Politik og Økonomi og...
Europas svære fællesskab
EU mellem opbrud, krise og nye begyndelser. 'Europas svære...
USA Now
Engelsksproget indføring i amerikanske samfundsforhold fra...
Sociologibogen
Sociologibogen introducerer og opdaterer det sociologiske...
Global politik, 3. udg.
Både i Europa, Mellemøsten og på globalt plan er verden i...
Sociologi ABC
Sociologi i ABC-serien med progression på tre niveauer....
Dream on?
I 1963 formulerede Martin Luther King sin drøm mht....
Velfærdsstaten under pres
UDSOLGT. NY UDGAVE PÅ VEJ. Dykker ned i fire store...
Blik på byen - introduktion til bysociologi
Hvordan studerer man byer - samfundsfagligt set? Blik på...
Hooligan
’Hooligan’ er en temabog om hooliganisme, der egner sig til...
Sygt sund!
Sundhed fylder mere og mere i det offentlige rum, og der er...
Unge og identitet
Hvordan er man unge i en verden med både frihed, kontrol og...
Ulighedens mange ansigter
Ulighedens mange ansigter er en tematisk grundbog til B- og...
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....
Økonomiske kriser
Finanskrisen, der startede i 2008, blev starten på den mest...
Protestbevægelser
Idealisme, identitet, selvforsvar eller meningsløs vold?...
Netværkssamfundet (2. udg.)
Hvad er et netværkssamfund? Og hvad betyder det for...
Ideologier og diskurser
Kampen om magten ved, gennem sproget, at søge at præge...
Fold dig ud i samfundsfaglige metoder
Fokus, færdigheder, faglighed og formidling. Dette er...
Broken Britain?
Grundbog i moderne britiske politiske, sociale og økonomiske...
Verdens syv udfordringer
’Verdens syv udfordringer’ bryder med den traditionelle...