Åbn undermenuer...

Få adgang til Samfundsfag.dk

SRO og SRP med samfundsfag

Samfundsfag kan indgå i studieretningsopgaven i 2.g og studieretningsprojektet i 3.g.

Når du bruger samfundsfag i projektopgaverne, er der følgende krav:

  • du skal anvende samfundsfaglig teori/begreber (fra lærebøger og/eller begrebsapparatet)

  • du skal anvende samfundsfaglig empiri (kvalitative eller kvantitative data). Det skal du især være opmærksom på, hvis det andet fag er dansk eller et andet sprogfag, hvor det ikke vil være nok at analysere skønlitteratur.

  • du skal (så vidt muligt) forholde dig til nutiden. Det skal du især være opmærksom på, hvis det andet fag er historie. Samfundsfaglige teorier og begreber må meget gerne anvendes på fortiden, men så skal du så vidt muligt også sammenligne med eller perspektivere til nutiden.

I menuen til venstre kan du dels få gode råd i vejledningsfasen, dels se eksempler på opgaveformuleringer med samfundsfag, vejledning til informationssøgning og dels få inspiration til, hvordan selve besvarelsen skal struktureres.

Bøger til SRP

Se alle 15
IP&Ø - grundbog i International Politik og Økonomi
Grundbog, der integrerer International Politik og Økonomi og...
Europas svære fællesskab
EU mellem opbrud, krise og nye begyndelser. 'Europas svære...
USA Now
Engelsksproget indføring i amerikanske samfundsforhold fra...
Sociologibogen
Sociologibogen introducerer og opdaterer det sociologiske...
Dream on?
I 1963 formulerede Martin Luther King sin drøm mht....
Blik på byen - introduktion til bysociologi
Hvordan studerer man byer - samfundsfagligt set? Blik på...
Sygt sund!
Sundhed fylder mere og mere i det offentlige rum, og der er...
Unge og identitet
Hvordan er man unge i en verden med både frihed, kontrol og...
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....
Økonomiske kriser
Finanskrisen, der startede i 2008, blev starten på den mest...
Netværkssamfundet (2. udg.)
Hvad er et netværkssamfund? Og hvad betyder det for...
Ideologier og diskurser
Kampen om magten ved, gennem sproget, at søge at præge...
Fold dig ud i samfundsfaglige metoder
Fokus, færdigheder, faglighed og formidling. Dette er...
Broken Britain?
Grundbog i moderne britiske politiske, sociale og økonomiske...
Verdens syv udfordringer
’Verdens syv udfordringer’ bryder med den traditionelle...