Åbn undermenuer...

SRO og SRP med samfundsfag

Samfundsfag kan indgå i studieretningsopgaven i 2.g og studieretningsprojektet i 3.g.

Når du bruger samfundsfag i projektopgaverne, er der følgende krav:

  • du skal anvende samfundsfaglig teori/begreber (fra lærebøger og/eller begrebsapparatet)

  • du skal anvende samfundsfaglig empiri (kvalitative eller kvantitative data). Det skal du især være opmærksom på, hvis det andet fag er dansk eller et andet sprogfag, hvor det ikke vil være nok at analysere skønlitteratur.

  • du skal (så vidt muligt) forholde dig til nutiden. Det skal du især være opmærksom på, hvis det andet fag er historie. Samfundsfaglige teorier og begreber må meget gerne anvendes på fortiden, men så skal du så vidt muligt også sammenligne med eller perspektivere til nutiden.

I menuen til venstre kan du dels få gode råd i vejledningsfasen, dels se eksempler på opgaveformuleringer med samfundsfag, vejledning til informationssøgning og dels få inspiration til, hvordan selve besvarelsen skal struktureres.