Åbn undermenuer...

HVORDAN FOREGÅR EKSAMEN?

Samfundsfag på både C-, B- og A-niveau afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor du skal demonstrere, at du opfylder de faglige mål i faget. Selve eksaminationen varer ca. 20-25 minutter. Forberedelsestiden og den stillede opgave er dog forskellig:

  • På C-niveau får du udleveret et eksamensspørgsmål på de taksonomiske niveauer med et tilhørende bilag. Du har så 48 minutter til at forberede en fremlæggelse af dine svar på de stillede spørgsmål. Du kan læse mere om de faglige krav på C-niveau i menuen til venstre.
  • På B- og A-niveau er der tale om en synopsiseksamen, hvor du får udleveret et bilagsmaterialesæt med samme overskrift som et af de forløb, I har arbejdet med i undervisningen. Du har så 24 timer til selv at lave en problemformulering og besvare den ved brug af bilagene og faglige begreber og teorier fra undervisningen. Du kan læse mere om de faglige krav på B- og A-niveau i menuen til venstre.

På alle tre niveauer er de faglige begreber helt afgørende, ligesom det er afgørende at du bruger bilagene til at svare på de stillede spørgsmål.

 

 

Læs mere om eksamen