Åbn undermenuer...

Hvordan bruger du dine vejledere?

Denne side kan hjælpe dig i arbejdsprocessen, når du skal skrive dine større skriftlige opgaver. Men dine vigtigste hjælpere er de to lærere, som du har fået som vejledere.

Der er tale om lærere i de to fag, som du inddrager i besvarelsen, men faktisk optræder de ikke som "lærere" i forbindelse med SRO og SRP. Nu er de "vejledere", og det betyder, at de ikke "underviser" dig. Hvad vil det sige?

Det betyder, at de vil hjælpe dig med de udfordringer, som du selv støder på under forberedelsen til din skriveproces og under selve opgaveskrivningen. Du har med andre ord initiativet, og det er din opgave at finde et emne og søge relevant litteratur, som du præsenterer for vejlederne. Dine vejledere vil så sige god for, fraråde eller måske afvise dit emne, afhængig af om de vurderer, at du vil kunne skrive en opgave, der i tilstrækkelig grad får begge fag i spil og lever op til de faglige krav i SRO/SRP.

Tjekliste til vejledning

 • Sørg for at sende vejlederne dine tanker om emne, problemstilling, brug af begge fag samt litteratur før alle vejledermøder (se boks nedenfor)
 • Husk at skrive dine vejlederes pointer og guldkorn ned - du glemmer mere, end du tror!
 • Når du kontakter dine vejledere på mail, så skriv til dem begge, selvom du kun har et spørgsmål til den  ene - så ved de begge to, hvor du er i processen og hvad der blevet sagt.
 • Dine vejledere har to fag og er forskellige - og derfor kan de også have forskellige opfattelser under vejledningen. Det er ikke farligt - og husk at de ender med at give dig en opgaveformulering, som de begge er enige om.

Hjælp til at konkretisere og afgrænse problemstilling og emne

 • Hvad spørger du om?

  • (hvad er kort sagt  opgavens problemformulering?)

 • Hvorfor spørger du?

  • (hvad er det faglige formål med din opgave?)

 • Hvad spørger du til?

  • (hvad for noget materiale (empiri) vil du gerne analysere? Kvalitative eller kvantitative data i samfundsfag, historiske kilder, fiktion, film osv. i andre fag)

 • Hvad spørger du med?

  • (hvilke metoder bruger du? Hvilke faglige begreber, teorier og analysemodeller?)

 • Hvordan spørger du?

  • (hvad er din fremgangsmåde? I hvilken rækkefølge vil du gribe opgaven an?)

   Rienecker & Stray Jørgensen: Den gode opgave, Forlaget Samfundslitteratur, 2008

Til SRP forside