Åbn undermenuer...

Hvor finder jeg materiale til SRO/SRP?

Et af formålene med SRO/SRP er at træne din evne til at finde velegnet materiale til din besvarelse. Du bør skelne mellem:

  • materiale du skal analysere (i samfundsfag: empiri)
  • materiale, der giver dig baggrundsviden og redskaber til at analysere det andet materiale (i samfundsfag: teori)

Hvilket materiale, du skal analysere, afhænger af hvilke fag, du inddrager. For at samfundsfag er tilstrækkeligt med i din besvarelse, skal du inddrage samfundsfaglig empiri, det vil sige

  • kvantitative data (tabeller, figurer eller andet statistisk materiale) og/eller
  • kvalitative data (tekst i form af interview, artikler, taler eller andet, som ikke hører til genren fiktion).


Baggrundsviden, faglige begreber og teori
til samfundsfag finder du i samfundsfagsbøger til undervisning i gymnasiet og/eller bøger til videregående samfundsfaglige uddannelser. Hvis du har samfundsfag på A-niveau, er det i SRP en god ide at bruge mindst en bog eller videnskabelig artikel, der ligger over gymnasieniveau, som supplement til gymnasiebøgerne.

Samfundsfagsbøger til gymnasiet
laver Forlaget Columbus (som også har lavet denne side - vær kildekritisk!), og du kan finde vores bøger på vores hjemmeside. Det er dog ikke meningen, at du selv skal købe dig fattig for at kunne skrive SRP. Alle vores - og andre forlags - bøger kan også bestilles hjem på bibliotek.dk, og de fleste vil som regel også ligge i din skoles bogdepot.

Til SRP forside