Åbn undermenuer...

Få adgang til Samfundsfag.dk

Hvor finder jeg materiale til SRO/SRP?

Et af formålene med SRO/SRP er at træne din evne til at finde velegnet materiale til din besvarelse. Du bør skelne mellem:

  • materiale du skal analysere (i samfundsfag: empiri)
  • materiale, der giver dig baggrundsviden og redskaber til at analysere det andet materiale (i samfundsfag: teori)

Hvilket materiale, du skal analysere, afhænger af hvilke fag, du inddrager. For at samfundsfag er tilstrækkeligt med i din besvarelse, skal du inddrage samfundsfaglig empiri, det vil sige

  • kvantitative data (tabeller, figurer eller andet statistisk materiale) og/eller
  • kvalitative data (tekst i form af interview, artikler, taler eller andet, som ikke hører til genren fiktion).


Baggrundsviden, faglige begreber og teori
til samfundsfag finder du i samfundsfagsbøger til undervisning i gymnasiet og/eller bøger til videregående samfundsfaglige uddannelser. Hvis du har samfundsfag på A-niveau, er det i SRP en god ide at bruge mindst en bog eller videnskabelig artikel, der ligger over gymnasieniveau, som supplement til gymnasiebøgerne.

Samfundsfagsbøger til gymnasiet
laver Forlaget Columbus (som også har lavet denne side - vær kildekritisk!), og du kan finde vores bøger på vores hjemmeside. Det er dog ikke meningen, at du selv skal købe dig fattig for at kunne skrive SRP. Alle vores - og andre forlags - bøger kan også bestilles hjem på bibliotek.dk, og de fleste vil som regel også ligge i din skoles bogdepot.

Til SRP forside

Bøger til SRP

Se alle 13
USA Now
Engelsksproget indføring i amerikanske samfundsforhold fra...
Dream on?
I 1963 formulerede Martin Luther King sin drøm mht....
Blik på byen - introduktion til bysociologi
Hvordan studerer man byer - samfundsfagligt set? Blik på...
Sociologi og modernitet
Denne grundbog til sociologiske og socialpsykologiske...
Sygt sund!
Sundhed fylder mere og mere i det offentlige rum, og der er...
Unge og identitet
Hvordan er man unge i en verden med både frihed, kontrol og...
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....
Økonomiske kriser
Finanskrisen, der startede i 2008, blev starten på den mest...
Netværkssamfundet (2. udg.)
Hvad er et netværkssamfund? Og hvad betyder det for...
Ideologier og diskurser
Kampen om magten ved, gennem sproget, at søge at præge...
Fold dig ud i samfundsfaglige metoder
Fokus, færdigheder, faglighed og formidling. Dette er...
Broken Britain?
Grundbog i moderne britiske politiske, sociale og økonomiske...
Verdens syv udfordringer
’Verdens syv udfordringer’ bryder med den traditionelle...