Åbn undermenuer...

Identitetsdannelse

Hvorfor er vi som vi er? Hvilke forhold påvirker individets selvopfattelse og adfærd i samspil med andre individer? Centrale begreber er:

  • Normer
  • Roller
  • Rollekonflikter
  • Referencegruppe
  • Social kontrol
  • Imitation
  • Identifikation

Mere konkret vil begreberne blive eksemplificeret i arbejdet med familien, daginstitutioner, medier, kammerater m.v.