Åbn undermenuer...

HVAD ER EN SYNOPSIS?

Samfundsfag på B- og A-niveau afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor man som elev skal medbringe en synopsis.

En synopsis kan karakteriseres som:

  • en kort skriftlig redegørelse for eller præsentation af et emne
  • som afgrænses og problematiseres
  • sættes ind i en metodisk eller teoretisk ramme
  • og uddybes eller diskuteres ved en efterfølgende mundtlig eller skriftlig præsentation.

Der er flere måder at arbejde med synopsis på:

  • som et værktøj til brug for arbejdet med og vejledning i en opgaveproces
  • som et produkt, f.eks. en eksamenssynopsis.

Men ideen med en synopsis er, at den ikke skal stå alene men følges op af en skriftlig eller mundtlig formidling, f.eks. en projektopgave, en power point præsentation eller en eksamination.

Arbejdsprocessen med en synopsis kan illustreres med denne "timeglas"-model (Fra bogen "Fold dig ud i samfundsfaglige metoder"):

I modsætning til lærerstillede opgaver eller eksamensopgaver er det i en synopsis dig selv, der foretager dine valg, dvs.

  • I en synopsis problematiserer du dit emne eller tema
  • I en synopsis lægger du dit fokus i opgaven

Synopsis kan udarbejdes uden særlige forudsætninger på samme måde som en mind map. Men normalt vil synopsen være resultat af eller indgå i samspil med en forudgående arbejdsproces, dvs. læsning af litteratur, arbejde med statistik, interviews m.m. Den er altså et koncentrat af denne arbejdsproces, men den er også et koncentrat af det, der efterfølgende skal udmøntes i en opgave eller en mundtlig fremlæggelse. Synopsen peger derfor både tilbage og fremad.

Hvad er forskellen på synopsis til mundtlig samfundsfag og AT?

I Almen Studieforberedelse (AT) skal du også lave en synopsis til den mundtlige eksamen. Formålet er det samme: At præsentere et kortfattet oplæg til eksamen. Men hvor du i AT har flere måneder til at lave din synopsis, har du i samfundsfag kun 24 timer. Og hvor lærer og censor til AT har fået og læst din synopsis på forhånd, afleverer du i samfundsfag din synopsis på stedet, når du går ind til eksamen.

Derfor er kravene og formen også lidt forskellige: Hvor du til AT forventes at skrive en synopsis på 3-5 sider, forventes det til mundtlig samfundsfag, at du har skrevet 1-2 sider. Og hvor det til AT-eksamen giver mening at skrive det meste af synopsen i hele sætninger, er det i samfundsfag smart at skrive det meste af synopsen i stikordsform, så den både for dig selv, din lærer og censor er hurtig at få overblik over. Synopsis i samfundsfag kan derfor fungere som et talepapir - noget man medbringer for sig selv til AT-eksamen.

 

 

Læs mere om synopsis