Åbn undermenuer...

SKRIFTLIG SAMFUNDSFAG

Samfundsfag på A-niveau afsluttes med en skriftlig prøve i slutningen af 3.g. Du har med andre ord tre års træning bag dig, når du kommer så langt – men en godt resultat kræver netop træning! At lære de forskellige skriftlige opgavegenrer i samfundsfag kræver hårdt arbejde.

Hvordan foregår eksamen?
Den skriftlige studentereksamen i samfundsfag er en seks timer lang prøve, der tester din evne til at:

 • svare fokuseret på de stillede opgaver
 • anvende bilag og evt. selvfundet materiale
 • anvende begreber, teorier og anden faglig viden fra undervisningen
 • formidle din besvarelse i et klart og korrekt sprog.


Hvordan er eksamensopgaven opbygget? Fællesdel og delopgaver
-    Den skriftlige studentereksamen i samfundsfag består af: 
en fællesdel med to små opgaver og
-    tre valgfrie dele med hver to opgaver.
Til alle opgaver hører en række vedlagte bilag, som skal bruges i besvarelserne.
Fællesdelen skal alle besvare. Den kommer man ikke udenom! 
Delopgaverne (A, B og C) kan du til gengæld vælge imellem, så her har du mulighed for at arbejde med det, du er bedst til og/eller synes er mest interessant. Ofte vil delopgaverne have vægt på enten politik, økonomi, sociologi eller international politik, selvom der også kan være blandinger af de forskellige discipliner.

De forskellige opgavegenrer: Spørgeordene
Opgavegenrerne er helt afgørende! Du skal derfor have tydeligt fokus på, hvilken genre – spørgeord – der er tale om i den stillede opgave.

 • 
Argumentér
 • Opstil hypoteser
 • Beregn
 • Opstil/anvend model
 • Spørgsmål med hv-ord
 • Undersøg
 • Sammenlign
 • Diskuter
 • Skriv et notat