Åbn undermenuer...

De forskellige opgavegenrer

Opgavegenrerne er helt afgørende i skriftlig samfundsfag! Du skal derfor have tydeligt fokus på, hvilken genre – konkret hvilket spørgeord – der er tale om i den stillede opgave. Spørgeordene er:

 • 
Argumentér
 • Opstil hypoteser
 • Beregn
 • Opstil/anvend model
 • Spørgsmål med hv-ord
 • Undersøg
 • Sammenlign
 • Diskutér
 • Skriv et notat

Klik i venstremenuen for at læse mere om de forskellige spørgeord.

Hvilke opgavetyper er der til den skriftlige prøve?
Opgaveformuleringen vil typisk starte med ”På baggrund af…” eller ”Med udgangspunkt i…”.

 • ”På baggrund af…” betyder, at det materiale, du skal bruge til din besvarelse, er de bilag, der følger med opgaven. De bilag skal bruges grundigt og der er intet krav om, at man bruger andet materiale til sin besvarelse.
 • ”Med udgangspunkt i…” betyder, at du skal bruge anden faglig dokumentation end bilagene. ”Med udgangspunkt i…” er den mest brugte opgavetype.