Åbn undermenuer...

Hvad indebærer det, at man skal diskutere?

Du skal kunne forklare faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af teorier samt kunne perspektivere en faglig problemstilling. Du skal også kunne give en logisk sammenhængende og faglig argumentation og konklusion i et præcist og nuanceret sprog.

”Diskutér” bruges til andet spørgsmål i den valgfrie del af den skriftlige studentereksamen. Det er altså udgangen på din besvarelse af problemstillingen i denne del af opgaven. Diskussionen tager normalt udgangspunkt i et kort tekstuddrag, som har at gøre med en samfundsfaglig problemstilling.

Der er sammenhæng mellem spørgsmål to og tre i delopgave, som kan udnyttes i din besvarelse. Din diskussion vil have et fagligt fokus og/eller gerne fokus med citater fra det udleverede tekstuddrag. Du kan derfor bruge samfundsfaglige begreber, teorier og viden.

En diskussion er en faglig debat af forskellige argumenters holdbarhed. Dit fokus skal være på problemstillingen, så du diskuterer det, der bliver spurgt til. I din diskussion er det især vigtigt, at du inddrager og bruger relevant faglig viden – i højere grad end i de andre delopgaver. Dette er i form af begreber og teorier. Der er forskellige måder at strukturere en diskussion alt afhængig af spørgsmålets formulering. Du kan fx strukturere den som:

  • en modstilling af argumenter, hvor du inddrager begreber og teori.
  • en udfoldelse af argumenter, forklaringer eller teorier, du finder fagligt relevante på baggrund af den faglige viden, du har fået inden for faget.

Du skal ikke nødvendigvis svare entydigt på spørgsmålet i din diskussion. Dvs. du må gerne komme med en nuanceret afrunding, hvor du kommer godt rundt om problemstillingen. Tre kvalitetskriterier er vigtige for en diskussion:

  • At fokus bevares gennem besvarelsen, og at den viden, du inddrager, er relevant for spørgsmålet.
  • At din besvarelse har faglig dybde og omfang, som gør den fyldestgørende.
  • At din diskussion er godt struktureret.

Eksempel

Diskutér, I hvor høj grad det er velfærdsstatens opgave at mindske uligheden i Danmark. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilaget, og du skal anvende viden om politiske ideologier og social arv.