Åbn undermenuer...

Hvad indebærer det, at man skal sammenligne?

Du skal kunne påvise sammenhænge inden for faget ved brug af materiale og hjælpemidler. Du skal også kunne forklare faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af teorier.

”Sammenlign” bruges til første spørgsmål i den valgfrie del af den skriftlige studentereksamen. Det indleder altså til problemstillingen i denne del af opgaven. Den sammenligning, du skal lave, vil typisk tage udgangspunkt i to eller tre tekstbilag.

Opgaveformuleringen vil beskrive det fokus, sammenligningen skal have. Din evne til at bearbejde det tekstmateriale, du har fået udleveret, i forhold til det fokus, er det, du bedømmes på.

Din brug af begreber og teorier skal kunne vise forskelle og ligheder i materialet og fremhæves på en struktureret måde. Du kan også bruge begreber og teorier til at skildre synspunkter og argumentation.

For at din sammenligning er rigtig god, skal du bruge fagligt relevante begreber og teorier, som tager udgangspunkt i problemstillingen. Sammenligningen af bilagene kan struktureres. En anden god måde at lave en sammenligning på, kan være at tage udgangspunkt i ét bilag og relatere de andre bilag samt faglig viden hertil. Det afgørende er i alle tilfælde, at sammenligningen er fokuseret og besvarer opgaveformuleringen. Den suveræne sammenligning har et sammenfattende svar på det stillede spørgsmål.

En mere middelmådig sammenligning indeholder korte redegørelser for bilagene og en efterfølgende sammenfattende sammenligning, der typisk vil være mindre fokuseret på den baggrund.

En sammenligning skal ikke være normativ eller diskuterende. To kvalitetskriterier er vigtige for en sammenligning:

  • At besvarelsen har fokus på det i materialet, der spørges ind til i opgaven.
  • At din fremstilling af sammenligningen er struktureret, så forskelle og ligheder tydeliggøres.

Eksempel

Sammenlign de synspunkter på Danmarks udenrigspolitik, som kommer til udtryk i bilag 1, 2 og 3.

I sammenligningen skal du anvende viden om magt i international politik.