Åbn undermenuer...

Hvad indebærer det, at man skal undersøge?

Du skal kunne påvise sammenhænge inden for faget ved brug af materiale og hjælpemidler. Du skal også have lært at forstå og bruge talmateriale til at vise faglige sammenhænge og udviklingstendenser.

”Undersøg” bruges til første spørgsmål i den valgfrie del af den skriftlige studentereksamen. Det indleder altså til problemstillingen i denne del af opgaven. Det du skal undersøge, vil normalt tage udgangspunkt i nogle statistikker, en påstand fra et tekstuddrag eller et synspunkt fra et statistisk materiale, du får udleveret. Det forventes, at du ud fra materialet kommer med en fokuseret besvarelse, der dokumenterer en udvikling eller faglig sammenhæng.

Det er vigtigt, at din besvarelse svarer præcist på opgaveformuleringen. Ved denne form for opgave vil du ofte få udleveret et statistisk materiale, du skal forholde dig til. Det er altså først og fremmest en prøve i dine faglige færdigheder, hvor du skal kunne behandle et materiale fokuseret. Din faglige viden er her nødvendig til at strukturere din besvarelse godt og vil komme til udtryk i måden, du gør det på. I en undersøgelse skal du sjældent bruge teorier, men i stedet anvende metode og begreber.

Når du bearbejder det statistiske materiale, skal du vise, at du forstår og har overblik over de sammenhænge, der kan læses ud af materialet. Det kan du gøre ved at sammenligne de oplysninger, du får i materialet. Det er vigtigt at holde sig for øje, at materialet, man udvælger til at bruge i sin besvarelse, skal være med henblik på at besvare opgaveformuleringen bedst muligt.

Din undersøgelse skal besvare opgaveformuleringen og sammenfatte det centrale i det materiale, du har fået udleveret. To kvalitetskriterier er vigtige for dette:

  • At din besvarelse når frem til et egentligt svar, fx: ”Danskernes forhold til arbejde er karakteriseret af følgende hovedtræk: …”.
  • At den måde, du bruger det udleverede materiale på, viser din faglige viden. Det gør du ved at bruge relevante oplysninger i forhold til opgaveformuleringen.

Eksempel

Undersøg, i hvor høj grad der er splittelse i holdningerne blandt regeringspartiernes vælgere, som de kommer til udtryk i bilagene.