Åbn undermenuer...

Beregninger

Du kan i de skriftlige samfundsfagsopgaver blive bedt om at foretage beregninger. Typisk vil der være tale om, at du skal undersøge noget, og din undersøgelse skal "understøttes af beregninger".

Eksempel

Undersøg, hvad der af materialet i bilaget kan udledes om fattigdom i Danmark.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Hvilke typer af beregninger skal jeg lave?

Hvilken type beregning, der er relevant, afhænger af, hvad du ønsker at vise. Beregninger kan skabe overblik, tydeliggøre en udvikling, gøre sammenligninger lettere, påvise ændringer, vise fordelinger med mere.

Du forventes at kunne foretage tre forskellige beregninger i skriftlig samfundsfag. Det drejer sig om:

  • Procentvis ændring - når du ønsker at undersøge en udvikling over tid fra år til år, fx væksten i BNP, arbejdsløshed m.m.

  • Procentandel - når du ønsker at vise, hvor meget noget udgør af noget andet, fx arbejdsløsheden (antal arbejdsløses andel af den samlede arbejdsstyrke), ungdomskriminalitet (antal unge kriminelles andel af den samlede ungdomsgruppe) m.m.

  • Indekstal - når du ønsker at vise en udvikling over tid set i forhold til et bestemt udgangspunkt (basisåret), når du ønsker at sammenligne talrækker, fx forskellige landes BNP, hvor der mellem Danmark og USA kan være meget store forskelle på de absolutte tal.

Hvordan gør jeg?

Du beregner på følgende måde:

  • Procentvis ændring = (slutår – begyndelsesår)/begyndelsesår * 100
  • Procentandel = enkel andel/samlet mængde * 100
  • Indekstal = år/basisår * 100