Åbn undermenuer...

At anvende viden, begreber og teorier

I samfundsfag er det et krav at kunne anvende samfundsfaglig viden, begreber og teorier. I skriftlige opgaver vil det derfor også styrke besvarelsen, når du bruger viden, begreber og teorier til at besvare de stillede opgaver.

Du kan i nogle skriftlige samfundsfagsopgaver blive bedt om at "anvende viden om...", at "anvende teorier om..." bestemte forhold indenfor politik, økonomi, sociologi og international politik.

Når der i opgaven stilles krav om at anvende specifik viden, bestemte begreber eller særlige teorier, er det en hjælp, så du ikke laver en besvarelse uden et tilstrækkeligt fagligt niveau. Men det er også et helt afgørende krav; derfor er opgaven kun besvaret, hvis du faktisk inddrager den viden, de begreber eller de teorier, der efterspørges.

Viden, begreber og teorier er det, du skal tage med fra undervisningen og dine undervisningsmaterialer. Begrebsapparatet her på siden kan du også støtte dig til.

Eksempel

Diskutér, hvorvidt Dansk Folkeparti (DF) bør indtræde i en borgerlig regering.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag 1, og du skal anvende viden om
partiadfærd.

Bilag 1: DF's vælgere vil i regering: det vil Thulesen Dahl ikke