Åbn undermenuer...

Hvordan opstiller og anvender man modeller?

Du skal kunne formidle sammenhænge inden for faget gennem modeller. En model kan hjælpe dig med at forenkle det, du vil formidle fra virkeligheden. Modellen viser nogle såkaldte årsagssammenhænge ved fx at fremstille nogle variable, som er årsag til eller konsekvens af den problemstilling, du behandler. Din model skal understøttes med uddybende forklaring af den sammenhæng, du har vist. Du kan også vælge at give nogle konkrete eksempler på sammenhængen. Opgavetyper, hvor du skal anvende modeller, kan indgå på to forskellige måder:

Opstil en model
Du vil blive bedt om at opstille en model på baggrund af noget udleveret materiale. Ved at bruge den faglige viden, du har fået gennem faget, skal du vise, hvordan nogle variable påvirker en problemstilling. På baggrund af fx en tabel skal du kunne vise nogle udviklingstendenser eller mønstre gennem en simpel model med pile- eller kassediagrammer. Husk at modellen altid skal understøttes af en faglig begrundelse.

Anvend en model
Du får udleveret en model i dit bilagsmateriale, som du skal benytte til at tydeliggøre nogle faglige sammenhænge.

Eksempel

Opstil en model, der indeholder fire faktorer, der kan forklare det ændrede forhold mellem partier og vælgere, som kommer til udtryk i nedenstående citat.
Modellen skal understøttes af faglige begrunderlser.