Åbn undermenuer...

Identitetsdannelse og socialisation

Hvorfor er vi som vi er? Det et det centrale spørgsmål i forbindelse med identitetsdannelse. Viden om betydningen af forskellige institutioner som fx familien, børnepasning, medier, venner og foreninger vil være centrale sammen med forskellige processer som fx forbrug eller opdragelse. Denne konkrete viden skal kunne karakteriseres ved hjælp sociologiske begreber som:

  • Normer
  • Roller
  • Rollekonflikter
  • Referencegruppe
  • Imitation og identifikation
  • Social kontrol

Identitetsdannelsen kan også ses i et historisk og teoretisk perspektiv, herunder konsekvenserne af individualisering, aftraditionalisering, opsplitning af tid og rum, ontologisk usikkerhed m.v.

Socialisation omfatter den samfundsmæssige overførsel af grundlæggende værdier mellem generationer m.v.
Skellet mellem identitetsdannelse og socialisation er ikke præcist. De to forskellige tilgange bidrager til en forståelse af grundlæggende perspektiver i sociologien, fx subjekt-objekt, struktur-aktør eller voluntarisme-determinisme – at socialisationsprocessen skaber integration og sammenhængskraft i samfundet og giver nogle mønstre, at individet også kan påvirke ens egen situation og andres opfattelse – dette kommer bl.a. til udtryk i identitetsdannelsen.

Empirisk materiale vil normalt være livshistorier, mindre cases, tabelmateriale.