Åbn undermenuer...

Velfærdsprincipper

Du skal have en grundlæggende viden om:

 • Stat (politisk styring, omfordeling)
 • Marked (udbud og efterspørgsel, fordeling)
 • Civilt samfund (frivillighed, dialog)
 • Velfærdsmodeller

  • Den universelle model
  • Den residuale model
  • Den selektive model

 • Samspil mellem stat, marked og civilsamfund (fx brugerbetaling, udlicitering, forsikringsordninger, private-public partnerships)
 • Sammenhæng mellem de politiske ideologier