Åbn undermenuer...

Magt- og demokratiopfattelser

Demokratibegreber som:

  • Deltagelsesdemokrati
  • Konkurrencedemokrati
  • Direkte demokrati
  • Indirekte demokrati (herunder repræsentativitet)
  • Initiativ
  • Klientdemokrati

Viden om grundlæggende menneskerettigheder og disse som forudsætning for demokrati er centralt.

Retssystemet og betydningen af uafhængige domstole til at beskytte individet indgår også. Domstolenes grundlæggende funktioner: civil og strafferetlig konfliktløsning, domstolskontrol med forvaltningen, men også den øgede anvendelse af domstole til at løse egentlige politiske konflikter vil ligeledes indgå.

Magtens tredeling hører også under dette tema.