Åbn undermenuer...

Det økonomiske kredsløb

Kendskab til det økonomiske kredsløb, herunder sektorerne:

 • Husholdninger
 • Virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Den finansielle sektor
 • Udlandet

og de økonomiske forbindelser mellem sektorerne.

Kendskab til de økonomiske mål:

 • Vækst
 • Bæredygtig udvikling
 • Høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed
 • Lav inflation
 • Overskud på betalingsbalancens løbende poster
 • De offentlige finanser
 • Omfordeling (herunder hvordan måles graden af målopfyldelse (indikatorer) og eventuelle målkonflikter og politiske prioriteringer)

Kendskab til økonomisk styring:

 • De makroøkonomiske politikker
 • Finanspolitik
 • Pengepolitik
 • Valutapolitik
 • Indkomstpolitik
 • Strukturpolitik (herunder sammenhængen til de økonomiske mål og hvilke begrænsninger den økonomiske politik er underlagt via medlemskabet af EU)